Nowe rozwiązania

Składowanie miodu

Dysponujemy magazynem przystosowanym do składowania i przeładunków miodu w beczkach, który spełnia wymagania dla produktów pochodzenia zwierzęcego bez wymogów temperaturowych oraz środków spożywczych, dotyczące higieny i prawa żywnościowego. Wpisany do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016r.

Miód przechowujemy w procedurze tranzytu – T1 lub w procedurze dopuszczenia do obrotu (IM).

Istnieje możliwość dzielenia towarów oraz jego dalsza dystrybucja.