Lokalizacja

Nasze biura i magazyny zlokalizowane są w Chełmie, 20 km od największego przejścia granicznego Unii Europejskiej (Dorohusk-Jagodzin). Tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny: Paryż – Berlin – Warszawa – Chełm – Kijów, łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą. W naszym niedalekim sąsiedztwie przebiega również Nowy Jedwabny Szlak umożliwiający transport kolejowy pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem.

Przygraniczne położenie Chełma sprawia, że jest on idealnym ośrodkiem tranzytowym stanowiącym naturalny hub przeładunkowy na styku Unii Europejskiej i Ukrainy.

W naszych magazynach:

  • konsolidujemy ładunki z całego świata dla naszych klientów, a później wysyłamy je jednym środkiem transportu na Ukrainę,
  • prowadzimy dystrybucję towarów, sprowadzanych z Chin lub innych części świata, na terenie całej Unii Europejskiej oraz Ukrainy,
  • prowadzimy dystrybucję towarów eksportowanych z Ukrainy na terenie całej Unii Europejskiej.