Kontakt

Jacek Korzeniewski

Prezes zarządu

M: +48 603 644 926

zarzad@slgpoland.com

Anna Włodarczyk-Chwesiuk

Asystent zarządu

M: +48 609 053 050

asystentzarzadu@slgpoland.com

skype: annachwesiuk2