Kontakt

Jacek Korzeniewski
Prezes zarządu

M: +48 603 644 926

zarzad@slgpoland.com

Anna Włodarczyk-Chwesiuk
Dyrektor Handlowy

M: +48 609 053 050

dyrektorhandlowy@slgpoland.com